СУ "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Комуникации и физична електроника

Начало За специалността Обучение Реализация Прием и кандидатстване За студентите

Кандидатстване за специалност

"Комуникации и физична електроника"

Датите на съответните изпити са:

Дата Състезателен предмет Начало на изпита

24 април

(събота)

Математика II

9,00 ч.

23 май

(неделя)

Математика I

9,00 ч.

29 май

(събота)

Физика

14,00 ч.

30 май

(неделя)

Математика II

9,00 ч.

5 юни

(събота)

Химия

9,00 ч.

Първата изпитна сесия на СУ ще се проведе в събота, 24 април 2021 г., като документи за нея се приемат от 8,30 ч. на 01.04. до 17,00 ч. на 19.04.2021 г. Втората сесия е на 23, 29 и 30 май и 5 юни 2021 г. с прием на документи от 8,30 ч. на 01.04. до 17,00 ч. на 17.05.2021 г.Кандидатът трябва да избере един от изпитите, показани в долната таблица. Оценката от този изпит се умножава по съответния коефициент и се прибавя към оценките по физика и математика от дипломата за средно образование.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 14 юни до 17.00 ч. на 30 юни 2021 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg. На 6 юли 2021 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Вторият и третият етап ще бъдат оповестени съответно на 13 юли и 20 юли 2021 г.

Пълните условия за провеждане на кандидатстуденската изпитна сесия вижте на университетската страница тук.

  

Състезателни изпити по избор

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)

 

БАЛ

І. С коефициент 3:
1. Изпит по Физика;
2. ДЗИ по физика и астрономия;

ІІ. С коефициент 2,5:
3. Изпит по математика І;
4. Изпит по математика ІІ;
5. Изпит по химия;
6. ДЗИ по математика;
7. ДЗИ по химия и опазване на околната среда.

ІІI. С коефициент 2:
8. ДЗИ по български език и литература

 

 

+  Физика

 

 

+

 

 

  Математика

 

 

=

 

 

   бал
 /max=30/

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: ozo@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161876
Факс: (02) 962 52 76