СУ "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Комуникации и физична електроника

Начало За специалността Обучение Реализация Прием и кандидатстване За студентите

За специалността

Специалност "Комуникации и физична електроника" е изключително насочена към приложения, но в същото време, уникалните за България компетенции на преподавателите във Физически факултет на СУ, предоставят на студентите възможност да проникнат в дълбочина и с разбиране в разглежданите области. В специалността са обединени области с широк спектър на съвременни научни и технологични постижения. От 2018/2019 г. тя е в направление "Комуникационна и компютърна техника" и завършилите придобиват званието "инженер".

Вижте още

Обучение

Съвременно обучение по комуникационни и информационни технологии, електродинамика, сигнали и системи, трептения и вълни, разпространение и излъчване на електромагнитни вълни, микровълнова и безжична техника, вакуумна и газова електроника, твърдотелна електроника, статистическа радиофизика и теория на информацията, компютърна обработка и визуализация, физика на плазмата и газовия разряд и плазмени технологии, квантова електроника и лазерни технологии, вакуумна техника и технологии.

Вижте още

Реализация

Курсът на обучение е четири години и завършилите получават квалификация "бакалавър-физик по комуникации и физична електроника".
Успешно завършилите студенти получават квалификация, която е търсена на пазара на труда и дава възможност за бърза реализация във високотехнологични сектори на икономиката. Широката основа от познания, която студентите получават, им позволява да работят и да се адаптират и в близки области като електроника, компютърна техника, софтуерно инженерство, информатика и др.

Вижте още


Прием и кандидатстване

Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование:
Регистрация за явяване на кандидатстудентски изпити на кампанията 2020г. се прави единствено чрез електронизирана система на адрес:
https://online.uni-sofia.bg
с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg

Вижте още

За студентите

Обучението по специалността е изключително насочено към приложения. Освен задължителните курсове по специалността, студентите имат възможност да избират сред всички налични изборни курсове на Физически факултет или да се насочат към някои от препоръчителните за специалността курсове. Всички студенти могат да се възползват от различни стипендиантски програми и програми за мобилност като например ЕРАЗЪМ+.

Вижте още

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: ozo@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161876
Факс: (02) 962 52 76