СУ "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Комуникации и физична електроника

Начало За специалността Обучение Реализация Прием и кандидатстване За студентите

За специалността

Специалност "Комуникации и физична електроника" е изключително насочена към приложения, но в същото време, уникалните за България компетенции на преподавателите във Физически факултет на СУ, предоставят на студентите възможност да проникнат в дълбочина и с разбиране в разглежданите области. В специалността са обединени области с широк спектър на съвременни научни и технологични постижения. От 2018/2019 г. тя е в направление "Комуникационна и компютърна техника" и завършилите придобиват званието "инженер".

Вижте още

Обучение

Съвременно обучение по комуникационни и информационни технологии, електродинамика, сигнали и системи, трептения и вълни, разпространение и излъчване на електромагнитни вълни, микровълнова и безжична техника, вакуумна и газова електроника, твърдотелна електроника, статистическа радиофизика и теория на информацията, компютърна обработка и визуализация, физика на плазмата и газовия разряд и плазмени технологии, квантова електроника и лазерни технологии, вакуумна техника и технологии.

Вижте още

Реализация

Курсът на обучение е четири години и завършилите получават квалификация "бакалавър-физик по комуникации и физична електроника".
Успешно завършилите студенти получават квалификация, която е търсена на пазара на труда и дава възможност за бърза реализация във високотехнологични сектори на икономиката. Широката основа от познания, която студентите получават, им позволява да работят и да се адаптират и в близки области като електроника, компютърна техника, софтуерно инженерство, информатика и др.

Вижте още


За студентите

Обучението по специалността е изключително насочено към приложения. Студентите имат възможност да избират сред всички налични изборни курсове на Физически факултет . Всички студенти могат да се възползват от различни стипендиантски програми и програми за мобилност като например ЕРАЗЪМ+.

Вижте още

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: skolev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-р Станимир Колев