Лаборатория "Технология на материалите"

Лаборатория

към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“

която разполага със съвременна апаратура- сканиращ електронен микроскоп, системи за електронно-лъчево, термично и плазмено разпрашване и др.