Лаборатория (Б431)

Лаборатория

Комуникационни технологии и цифрова обработка на сигналите

Тук студентите се обучават в областта на съвременните комуникационни технологии зажичен и безжичен пренос, както и в областта на мрежовите топологии иархитектури. Освен това, тук се провеждат практически занятия по обработкана сигнали с помощта на цифрови сигнални процесори.