Лаборатория (A501)

Учебна лаборатория

Електротехника и електроника

Използва се за провеждане на практикумите по

„Основи на електрониката“ и „Разпространение и излъчване на електромагнитни вълни“.