Лаборатория (А410)

Научно-изследователска лаборатория

Микровълнова и Безжична Техника

Тук се осъществява обучението по

"Микровълнова и безжична техника“, „Увод в комуникациите“, „Основи на рaдиоелектрониката“ и „Мобилни и сателитни комуникации“