Лаборатория (А408)

Учебна лаборатория

Основи на радиоелектрониката

Провеждат се практически обучения по

„Основи на радиоелектрониката 2“, „Компютърни системи“ и половината от практикума по „Сигнали и системи“