Лаборатория (А406)

Учебна лаборатория

Основи на радиоелектрониката

В лабораторията се провеждат практическите учебни занятия по

„Основи на радиоелектрониката 1“ и „Електронни елементи и вериги“