Лаборатория (А404)

Безжични сензорни мрежи

Изучават се измервания на електрически и неелектрически величини, сензори и сензорна електроника, както и микроконтролерни платформи.

Лабораторията разполага с модерни електронни модули Digilent Electronics Explorer: All-in-one USB Oscilloscope, Multimeter & Workstation, позволяващи разработка и конструиране на богат набор електронни схеми.

За повече информация и характеристики на модулите - връзка към страницата на производителя.