Лаборатория (Б326)

Лаборатория

Вакуумна техника

Тук се провеждат практическите учебни занятия по

„Вакуумна техника“.