Лаборатория "Физика на плазмата и газовия разряд"

Научно-изследователска и учебна лаборатория

Физика на плазмата и газовия разряд

В нея се провеждат практикумите към курсовете по

„Физика на плазмата“, „Вакуумна и газова електроника“ и „Вакумни прибори и технологии“.