За специалността
Сигнали и системи

   Курсът “Сигнали и системи” е основен курс в обучението на студентите от специалността “Комуникации и физична електроника”.

   Курсът е в две части. Първата част – спектрален и времеви подходи за описанието на непрекъснати и дискретни сигнали и линейни системи – е от значение за студенти, независимо от специалността им, тъй като дава описание и задълбочен анализ на сигналите, и на системите – каквито са всеки изучаван физичен обект, по чийто отклик – при въздействие със сигнал – се определят характеристиките им. Втората част – филтрация, модулация и дискретизиране – е основа на специализираното обучение на студентите от специалност “Комуникации и физична електроника”, в частта й по комуникации.

   Обучението по курса предполага добри знания по математика. Раздел върху основните понятия от теория на информацията – информация и съобщения, ентропийни характеристики източници на дискретни и непрекъснати съобщения и предаване на информация по каналите за връзка – не е включен, тъй като се предполагат знания за това от предхождащите курсове по информационни и комуникационни технологии. Прилагането на общите методи за описание на системи към RC и RLC вериги, е не само защото така се прави обикновено, а и защото предхождащият курс по основи на радиоелектрониката е на ниво, не предполагащо задълбочени математични знания. С оглед на последното е включен и кратък раздел върху електрически вериги.