За специалността

  

Приложна математика – 2

   Целта на курса Приложна математика – 2 е да запознае студентите от специалността Комуникации и физична електроника с основите на диференциалното и интегрално смятане на функции на много променливи и приложенията на развитите методи. Втората част на курса е посветена на изучаването на основите на линейната алгебра и приложенията им. Особеност на курса е изложението на материала чрез анализирането на множество примери, както и използването на основни числени методи.