За специалността

  

Приложна математика – 1

   Целта на курса Приложна математика – 1 е да запознае студентите от специалността Комуникации и физична електроника с основите на диференциалното и интегрално смятане на функции на една променлива и приложенията на развитите методи. Особеност на курса е изложението на материала чрез анализирането на множество примери, както и използването на основни числени методи.