За специалността

  

Основи на радиоелектрониката

   Курсът “Основи на радиоелектрониката”, продължение на курса “Основи на електрониката”, дава основни познания за електронните устройства за усилване, генерация и преобразуване на сигнали и техните схемни решения: диоди и диодни схеми, транзистори и транзисторни схеми (усилватели и обратни връзки, усилватели на напрежение и мощност, диференциални усилватели, интегрални схеми и операционни усилватели, генератори на синусни и импулсни напрежения, ключове, логически схеми и тригери).

  Курсът “Основи на радиоелектрониката”, заедно с курса “Основи на електрониката” е първо ниво на специализиращото обучение на студентите от специалността