За специалността

  

Лабораторен практикум – Основи на радиоелектрониката

  Лабораторният практикум по Основи на Радиоелектрониката запознава студентите с основните полупроводникови прибори – диоди и транзистори, както и с типичните схеми за използването им. Специално внимание е отделено на транзисторните усилватели в цялото им многообразие. Разглеждат се и съвременни схемни решения, реализирани с помощта на интегрални схеми (ИС), придобили масова употреба. Получените знания в курса ще подпомогнат студентите при навлизането им в света на съвременните комуникации, станали възможни благодарение на развитието на електрониката и информационните технологии