За специалността

  

Лабораторен практикум – oснови на електрониката

  Курсът представя в компактен вид основните класически въпроси на електрониката. Практикумът цели да даде на студентите минимум от практически познания и умения по принципите на действие на редица електронни елементи и вериги, както и по методите на измерване и боравене с измерителна апаратура. Практикумът е в процес на осъвременяване както в апаратурно, така и в концепцуално отношение.