Компютърно проектиране на електронни схеми

  Целта на курса е да запознае студентите с принципите и значението на системите за електронно проектиране в съвременната техника. Основен акцент в курса е придобиването на практически умения за проектиране на електронни схеми със съвременните софтуерни платформи. В края на курса студентите ще са в състояние да използват безпроблемно системите за електронно проектиране по цялото протежение на процеса на проектиране – като се започне от излагането на базовата концепция на инженерния проект, премине се през фазите на въвеждането на електронната схема и симулацията на нейната работа и се достигне до създаването на топология за печатна платка и крайно изделие.

 За повече информация: доц. д-р Станимир Колев, каб.Б414А, тел.8161 689
e-mail: skolev@phys.uni-sofia.bg