Газови разряди и технологичното им приложение

   Курсът запознава студентите с физичните процеси в постоянно-токовите разряди, ВЧ капацитивни и индуктивни разряди, микровълновите разряди и тяхното приложение при плоските плазмени екрани, осветителните безелектродни лампи, ICP емисионен анализ и др. Курсът задълбочава и разширява знанията на студентите от базисното обучение на бакалавърските програми по Обща физика, Вакуумна и газова електроника и Разпространение и излъчване на ЕМ вълни.В курсът се разглеждат елементарните процеси в газовите разряди, процесите на пренос на частици и енергия и спецификата на отделните видове разряди, позволяващи тяхното използване за технологични цели в индустрията. Получените знания биха подпомогнали бъдеща работа в областта на екологията (унищожаване на вредни газове и вещества), екологично чисти производства, битовата електроника, микроелектрониката и оптоелектрониката.